LOMAK

Het LOMAK is een ruimte, waarin telkens één kunstwerk wordt tentoongesteld. Daarmee is LOMAK wellicht het kleinste museum voor hedendaagse kunst in de wereld. Het museum bestaat uit een kleine kijkbox aan de zijmuur van het gemeentehuis met daarin een kunstwerk, te zien via een kijker, gericht op de zijmuur. Het (enige) kunstwerk dat in de kijkbox kan, wordt regelmatig gewisseld. Dit gebeurt ongeveer om de 6 maanden.